– Vi ser positivt på det här, för det ökar vår möjlighet att få fram praktikplatser, säger Patrik Svensson, presschef på Arbetsförmedlingen.

Fakta: Praktik på statliga myndigheter

Totalt 203 myndigheter får nu i uppdrag av regeringen att erbjuda praktikplatser till personer som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Det blir bland annat praktikplatser på allt från Sveriges författarfond, Forum för levande historia, hos Arbetsförmedlingen, vid Datainspektionen eller vid hos Kriminalvården.

Totalt ska cirka 1 000 praktikplatser i snitt per år tas fram.

De olika myndigheterna ska vid några tillfällen återrapportera till Statskontoret om vilka resultat man uppnått.

Källa: Regeringen, TT.

Fakta: Migrationsöverenskommelsen

Den 23 oktober ingick S, MP, M, C, FP och KD en överenskommelse om insatser med anledning av flyktingkrisen.

En av punkterna handlar om fler möjligheter till praktik:

"För att nyanlända snabbare ska lära sig svenska språket och få kunskaper om svenska arbetsplatser ska regeringen göra särskilda insatser för att få fram fler praktikplatser inom såväl privat som offentlig verksamhet."

Källa: Regeringen

Regeringen hoppas att praktiken ska hjälpa flyktingar som fått uppehållstillstånd att komma in på arbetsmarknaden genom att de skapar nätverk och får bättre kunskaper i svenska språket under praktiktiden.

– Vi ser positivt på det här, för det ökar vår möjlighet att få fram praktikplatser. Det öppnar upp, säger Patrik Svensson, presschef på Arbetsförmedlingen (AF), till TT.

AF ansvarar för att förmedla praktikplatserna, och ska hjälpa till att matcha arbetssökande till lämpliga praktikplatser. Uppdraget startar redan den 1 april och ska pågå till den 31 december 2018. Ännu finns ingen plan på Arbetsförmedlingen om hur det hela ska gå till.

Asylsökande

För den som är asylsökande finns möjlighet att göra praktik så länge arbetsgivaren skriver avtal med Migrationsverket. För många blir väntan på att en asylansökan ska prövas lång och sysslolös, Migrationsverkets prognos är att den genomsnittliga handläggningstiden kommer att ligga runt två år. Men den som väntar på asyl kommer inte ifråga för de nya statliga praktikplatserna:

– Nej, det här är rätt så omfattande insatser, där försörjningen sköts av den modell som finns via Arbetsförmedlingen, det är etableringsersättningen som gäller. Jag tycker det är rimligt att det här riktar sig till de människor som fått uppehållstillstånd och som kommer att bo här, säger Ardalan Shekarabi, civilminister (S) till TT.

Ej praktik på Säpo

Den första tiden i Sverige, medan flyktingar väntar på beslutet om de beviljas uppehållstillstånd, ligger fokus i stället på att de ska lära sig svenska, Shekarabi exemplifierar med nya insatser där asylsökande erbjuds att delta i svenskundervisning.

Uppdraget gäller nästan alla myndigheter med undantag för några säkerhetsrelaterade myndigheter däribland FRA och Säpo. Inte heller AP-fonder måste ta emot praktikanter, rapporterar Dagens Nyheter.

Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson värjer sig mot att statsministern och civilministern nu presenterat detta som ett förslag från regeringen.

– Praktikprogram ingick den migrationsöverenskommelse som sex partier ingick i oktober, säger hon till TT.