Fakta: Inbjudna statliga chefer
00#0000000MyndighetTackat ja/nej?Tar med partnerBetalar för sig?FinansinspektionenJa, sen nejJa, sen nej-Försvarets materielverkNej--Högskolan i SkövdeNej--Karolinska institutetJaJaEj svarKommerskollegiumJa, sen nejJa, sen nej-Kungliga tekniska högskolanJaJaNejLinköpings universitetJaNejNejLunds universitetNej--Länsstyrelsen i StockholmJaNejNejModerna museetNej--RiksgäldenJaNejEj svarSjätte AP-fondenJa*Ja*NejStockholms universitetJaJaNejSvenska institutetJaNejEventuelltSvenska kraftnätJaNejEj svarSveriges lantbruksuniversitetNej--UniversitetskanslersämbetetNej--Uppsala universitetJaJaEj svarVetenskapsrådetJaJaNej*Både ordförande och vd med respektive kommer.
Fakta: Investors fest

Wallenbergsfärens maktbolag Investors fest hålls på lördag på Grand Hotel i Stockholm.

Festen kostar enligt bolaget självt 10 miljoner kronor, varav en fjärdedel går till mat, dryck och underhållning, en fjärdedel till lokalhyra och hälften till utställningar av Investors kärninnehav, såsom Ericsson, Astra Zeneca och SEB.

1 500 gäster väntas från de egna bolagen, näringsliv i övrigt, politik och samhälle.

Fyra ministrar tackade ja till inbjudan – statsminister Stefan Löfven, näringsminister Mikael Damberg, samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samt forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, samtliga S. Hellmark Knutsson med partner avböjde sedan det blivit känt.

Även Alliansens partiledare har tackat ja till inbjudan.

00#0000000

Gästlistan till Wallenbergsfärens maktbolag Investors fest på lördag på femstjärniga Grand Hotel i Stockholm är hemlig, men TT har frågat cirka 250 myndigheter om deras högsta chefer är inbjudna. Omkring 200 av dem har svarat.

Bland dessa har 20 chefer från 19 myndigheter inbjudits. Fjorton chefer har tackat ja – och minst två senare avböjt i anslutning till TT:s rapportering – varav minst nio av dem tar med sig partner. De som tackat nej från början svarar att de inte har gjort det av principiella skäl, utan för att de har förhinder.

De som har tackat ja fick frågan om de tänker följa Institutet mot mutors rekommendation att betala för sin chef och att partner ska betala för egen del. Av dem som svarat, såsom landets största universitet, Svenska Kraftnät och Sjätte AP-fonden, tänker ingen betala, och inte chefernas medföljande heller.

10 miljoner

Svenska institutet (SI) har inte bett att få betala för sin generaldirektör (GD) Annika Rembe, men är den enda representerade myndighet som reserverar sig. "Om det skulle visa sig att detta är felaktigt kommer vi givetvis att betala för hennes medverkan", skriver pressansvarig vid SI.

Festen kostar enligt Investor cirka 10 miljoner, varav hälften går till mat, dryck, underhållning och hyra. Per gäst blir de delarna sammanlagt 3 400 kronor, och totalt 6 700 kronor. Det är långt över gränsen för måttfullhet, anser korruptionsexperter. Investor har inga baktankar med evenemanget, säger bolaget självt.

De myndigheters riktlinjer för gåvor och bjudningar som TT läst är tydliga med att sådant på sin höjd ska tas emot om de är av ringa värde.

Gränsen en kaffekopp

Flera myndigheter skriver också att de aldrig skulle låta sig bjudas.

"Skälet till att jag skulle tacka nej är att jag, som GD för en statlig myndighet, inte anser att jag har på en bjudning av ett privat företag som Investor, att göra", hälsar Björn Andersson, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Boverket skriver att myndigheten är "restriktiv med denna typ av aktiviteter med anledning av det offentliga uppdrag som vi har".

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) skulle heller inte tänka sig att gå. Enligt nya riktlinjer vid FMI går gränsen vid "till exempel smörgås eller kaffebröd" vid möten med andra myndigheter eller organisationer som man har att göra med i tjänsten.

Institutet mot mutor, en ideell näringslivsorganisation mot korruption, sätter gränsen för personer som sysslar med myndighetsutövning vid en kaffekopp.

Experter på mutlagstiftning påpekar att värdet på en förmån är viktig, men bara en av flera omständigheter som vägs in i korruptionsbedömningar.