Fakta: Statens servicecenter

En statlig myndighet under Finansdepartementet

Sköter administration åt cirka 43 procent av de statliga myndigheterna, mest ekonomi- och lönetjänster. Omfattningen växer.

Servar bland annat Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan.

Har cirka 350 anställda och kontor i Gävle, Eskilstuna, Stockholm och Östersund, snart också Göteborg.

Källa: Statens servicecenter

– Effektivisering behöver inte innebära centralisering till storstäder, utan vi kan jobba med effektivisering av statlig verksamhet genom att utlokalisera verksamheter och myndighetsfunktioner bort från storstäder, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Statens servicecenter startade 2012 och sköter för närvarande ekonomi- och löneadministration åt drygt 40 procent av de statliga myndigheterna och har cirka 350 anställda i Gävle, Eskilstuna, Östersund och Stockholm. I år ska också ett kontor öppnas i Göteborg.

Regeringen vill nu att Statens servicecenter undersöker om det går att samordna och flytta ut fler funktioner hos myndigheterna. Enligt Shekarabi skulle det kunna handla om sådant som IT, reseadministration, digitala arkiv eller administration av statens över 14 000 fordon.

– Vi vänder på den logik som har rått. Staten ska finnas i hela landet, vi har haft en centraliseringsvåg som har varit oroande, hävdar han.