Fakta: Värdlandsavtalet

Samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd undertecknades den 4 september 2014.

Avtalet omfattar principer för att basera Natostyrkor i Sverige och för svenskt stöd till styrkorna.

Det innebär att Nato tillåts transportera helikoptrar, flygplan och fartyg på svenskt territorium.

Natostyrkor kan bara placeras i Sverige efter svensk inbjudan.

Värdlandsavtalet ger inte Natoländer rätt att placera kärnvapen på svenskt territorium.

Avtalet innebär förändringar i olika svenska lagar. Natopersonal ska kunna ha immunitet och privilegier när det gäller till exempel skatter, tullregler och regler för bruk av fordon. De förändringarna kräver ett riksdagsbeslut.

Avtalet är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2016.

Källa: Regeringens proposition om samförståndsavtal om värdlandsstöd.

På Miljöpartiets kongress i helgen luftades mycket kritik mot Natoavtalet, trots att frågan inte stod på dagordningen. Främst handlade det om oro för att kärnvapen ska kunna placeras i Sverige och om ökade säkerhetspolitiska spänningar.

Men nu har riksdagens försvars- och utrikesutskott ställt sig bakom avtalet, som syftar till att underlätta för Sverige att ta emot och ge militärt stöd i kristid och för att stå som värdland för Natoövningar. Avtalet undertecknades redan 2014 av den förra regeringen, mitt i valrörelsen, men först nu införs det i svensk lag.

Flera enskilda miljöpartister i riksdagen har krävt att det i själva avtalstexten ska finnas ett förbud mot att kärnvapen ska få föras in på svenskt territorium. Så har det inte blivit, men i propositionen förs ett resonemang om att avtalet inte ger rätt för Natoländer att placera kärnvapen här.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har lovat att "inte ett enda stridsfordon, en enda soldatstövel, livrem eller uniformspersedel" ska få föras in på svenskt territorium utan inbjudan från en svensk regering, vilket också lyfts fram i propositionen.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Riksdagen fattar beslut den 25 maj.