– Vi vet att Ryssland gynnas av och gärna vill se en splittring inom EU, och också i Nato. Det gör det lättare för Ryssland att få genomslag för sin politik.

Gunnar Karlson, generalmajor och chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, till TT under Almedalsveckan i Visby.

Fakta: Must

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en avdelning på Försvarsmaktens högkvarter.

Must har huvudansvar för att klarlägga säkerhetshot mot Försvarsmakten. Det kan handla om främmande underrättelseverksamhet (spioneri och signalspaning), kriminalitet, terrorism, sabotage och subversion.

Avdelningen bedriver också försvarsunderrättelsearbete till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Den har även säkerhetsskyddsansvar för totalförsvarsmyndigheterna.

Must är även det säkerhetsorgan som har hand om den svenska underrättelseverksamheten utomlands.

Cirka 30 procent av personalen utgörs av officerare och resterande 70 procent av civil personal.

Chefen för Must är generalmajor Gunnar Karlson.

– Vi vet att Ryssland gynnas av och gärna vill se en splittring inom EU, och också i Nato. Det gör det lättare för Ryssland att få genomslag för sin politik, säger generalmajor Gunnar Karlson till TT i Visby.

Han är chef för Must som är något av det hemligaste som finns inom statsförvaltningen.

Must, andra svenska säkerhetsorgan, Försvarsmakten och regeringen har de senaste åren rapporterat om ett allt mer aggressivt militärt ryskt agerande i Östersjöregionen.

"Mycket svårare"

Men också i det övergripande politiska landskapet har Moskva sina intressen. I det stora hotar nu ett brittiskt utträde efter brexit-omröstningen och EU har även ett splittrat förhållande till Ryssland. Flera länder är mer Moskvavänliga än vad Bryssel egentligen vill.

Karlson ser flera fördelar för Ryssland med ett splittrat EU och Nato – ett är att hantera olika EU-länder ur en egen styrkeposition:

– Det Ryssland främst strävar efter i sådana lägen är att komma överens med ett land i taget snarare än att behöva föra en diskussion med en enad aktör som EU eller Nato, vilket är mycket svårare för Ryssland.

– De har möjlighet att utnyttja sitt inflytande på olika områden över olika länder om de får möjlighet att diskutera med ett land i taget.

"Försöka försvaga"

Peter Hultqvist håller med om att Moskva försöker splittra EU militärt och politiskt.

– Det sker genom att på olika sätt försöka försvaga Europa, säger han till TT.

Samtidigt pekar han på att EU:s sanktioner mot Ryssland nyligen förlängdes. Vidare understryker Hultqvist att Sverige har fördjupat sitt militära och säkerhetspolitiska samarbete med Finland, Danmark, Polen, de baltiska länderna, Storbritannien och USA.

– Det gör vi på ett väldigt öppet och tydligt sätt. Därför tycker jag att vi tar vårt ansvar för att stabilisera situationen, säger han.