Världens säkraste storstäder

1. Tokyo

2. Singapore

3. Osaka

4. Stockholm

5. Amsterdam

6. Sydney

7. Zurich

8. Toronto

9. Melbourne

10. New York

Källa: The Economist

Det är Economist Intelligence Unit (EIU), som är knuten till tidskriften The Economist, som har analyserat säkerheten i 50 av världens största länder. Stockholm är då den europeiska stad som placerar sig högst på topplistan, skriver DN.

EIU har tagit hänsyn till nära 40 kvantitativa och kvalitativa indikatorer, vilka bland annat är personlig-, digital- och infrastruktursäkerhet och invånarnas hälsoskydd. Genom att räkna samman samtliga till ett totalindex har de sammanställt en lista över de säkraste städerna.

Förutom att placera sig i topp bland de europeiska huvudstäderna kammar Stockholm hem platsen som fjärde säkraste i världen.

Vi placerar oss högt när det gäller digital- och personlig säkerhet. Inom den senare kategorin rymmer bland annat bland annat brottslighet i staden samt polsnärvaro och brottsförebyggande arbete.