Fakta: Fredsmötet i Stockholm

Internationella Dialogen för freds- och statsbyggande, som funnits sedan 2008, är en sammanslutning av ett 40-tal länder och organisationer som arbetar för att bistånd mer effektivt ska användas i konfliktdrabbade och sviktande stater. Sveriges biståndsminister Isabella Lövin är ordförande tillsammans med Sierra Leones finansminister Kaifala Marah

Vid ministermötet i Stockholm den 5 april låg fokus på konfliktförebyggande arbete. Ett 40-tal länder deltog varav drygt 20 så kallade sköra stater (länder som har en historia av konflikter eller som är nära att utveckla sådana, som exempelvis Afghanistan). I mötet deltog också FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson och FN:s nye flyktingkommissarie Filippo Grandi.

Mötesdeltagarna enades enas om en Stockholmsdeklaration, om hur det långsiktiga arbetet för att förebygga konflikter och bygga varaktig fred ska stärkas.

Källa: Utrikesdepartementet

– Jag är glad. . . De här länderna och organisationerna har nu gjort ett åtagande att jobba långsiktigt för att förebygga krig och konflikter, sade Isabella Lövin kort efter antagandet som skedde vid ett möte i Stockholm som arrangerades av Internationella dialogen för freds- och statsbyggande.

Fred i fokus

Stockholmdeklarationen förordar en så kallad "new deal" ett helhetstänk för fred- och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. För att hindra att sårbara länder halkar ner i konflikter är det viktigt att givarländer och organisationer samordnar sig i en plan per land, samt att samhällets alla parter får ta del i utvecklingen – inte minst kvinnor. Avskräckande exempel finns i form av Syrien och Sydsudan, medan Internationella dialogens stöttande av statsbyggnad i Somalia ses som en framgång.

Konfliktförebyggande arbete är i fokus internationellt, i och med FN:s utvecklingsmål som antogs i september. I mål 16 heter det att "rättvisa, fredliga och inkluderande" samhällen ska byggas. Men samtidigt ökar de väpnade konflikterna och FN spenderar hisnande 20 miljarder dollar årligen på konfliktrelaterade humanitära insatser, pengar som hade kunnat användas till utveckling. Isabella Lövin sticker inte under stol med att FN ofta är trögfotat och handlingsförlamat och säger att Internationella dialogens initiativ kan vara inspirerande för världssamfundet, då dess deltagare faktiskt vill jobba för fred och stötta varandra. Det är också ett av skälen till att FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi och vice generalsekreterare Jan Eliasson bjöds in till mötet.

Vill genomsyra FN

– Stockholmsdeklarationen visar hur viktigt det är att vi inte arbetar i silos utan horisontellt. Om en del är svag blir helheten svag. Jag vill att det här arbetssättet genomsyrar hela FN, sade en entusiastisk Eliasson till TT vid mötet.

TT: Är det för sent att jobba så här i Syrien?

– Nej, vi måste börja jobba så här väldigt snabbt där. Om fredsförhandlingarna kommer igång och leder till ett resultat så väntar ett enormt återuppbyggnadsarbete och ett jättesvårt försoningsarbete.