Till skillnad från kammarrätten i Jönköping ser kammarrätten i Stockholm inga juridiska hinder för regeringens plan att införa amorteringskrav via Finansinspektionen.

Förslaget är just nu ute på remissrunda och tidigare i veckan sade Jönköpings-juristerna blankt nej, precis som de gjorde i våras då Finansinspektionen fick dra tillbaka sitt amorteringskrav.

Men kammarrätten i Stockholm gör en annan bedömning, vilket lär glädja finansmarknadsminister Per Bolund (MP) som vill införa amorteringskrav så snart som möjligt, både för att förbättra amorteringskulturen bland bolånetagarna och för att dämpa hushållens accelererande skuldsättning.

Remisstiden går ut den 2 november och fortfarande saknas svar från flera remissinstanser. Även lagrådet kommer senare att få granska lagförslaget.