På en pressträff berättar hon och barn- och äldreminister Åsa Regnér (S) att regeringen i dag också har fattat beslut om en proposition med förslag om en ny och mer anpassad boendeform för ensamkommande, kallat stödboende.

– Sverige tar ett mycket stort ansvar för de ensamkommande barnen, säger Regnér och tillägger att även för den kategorin måste andra EU-länder ta en mycket större andel än hittills och barn omfördelas inom unionen.

Även Migrationsverket slår larm om att boendesituationen för asylsökande är akut.

"Systemet är redan överbelastat, och vi ser nu att antalet asylsökande på väg till Sverige ökar", säger Mikael Ribbenvik, operativ chef för Migrationsverket, i ett pressmeddelande.

Enligt myndigheten har situationen skärpts ytterligare av att mottagningsförhållandena för asylsökande försämrats i Tyskland. Omkring 40 000 personer bor nu där i tält.

"Ett stort antal människor väntar nu i tyska Rostock på överfart till Sverige", säger Ribbenvik.

Migrationsverket bedömer att det nu behövs omkring 20 000 kommunala evakueringsplatser.