– 2008 var det ekonomisk kris, sedan har vi haft nerdragningar inom psykiatrin, arbetsmarknaden har blivit tuffare och människor allt mer ensamma.

Monica Eckerdal, samordnare vid Jourhavande präst, förklarar varför antalet samtal till stödlinjer ökar.

– Jourhavande präst är en känslig termometer i samhällskroppen. När oron och ohälsan i samhället ökar så ökar antal samtal till oss.

Lars Christiansen, samordnare vid Jourhavande präst i Stockholm, om stödtjänstens funktion i samhället.

Fakta: Här finns hjälp

Om du mår dåligt och inte vill prata med någon närstående finns det flera telefonjourer att kontakta.

Du får vara anonym.

Exempel på telefonlinjer:

Nationella hjälplinjen: 020-22 00 60.

BRIS: 116 111.

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80.

Jourhavande präst: Nås via 112.

Självmordslinjen: 90101, här går också att chatta dynget runt.

Källa: Vårdguiden 1177.se

Fakta: Jourhavande präst – viktig 60-åring

I en Sifo-undersökning beställd av Svenska kyrkan framgår det att 82 procent tycker att jourhavande präst är en mycket eller ganska viktig tjänst.

En majoritet, 58 procent, skulle kunna tänka sig att kontakta tjänsten om de var i akut behov av stöd.

Undersökningen visar att det framförallt är människor i 50 till 64 årsåldern som har hört talats om tjänsten, bland de yngre i åldern 15 till 29 är det betydligt färre. I ett försök att nå de yngre finns jourhavande präst på nätet sedan 2014.

Under 2015 besvarades 81 157 telefonsamtal vilken innebär drygt 220 per dygn.

Verksamheten Jourhavande präst startade 1956 efter att prästen Erik Bernspång satt in en annons i Öresunds-Posten.

Jourhavande präst är en helt anonym stödtjänst. De som arbetar som samordnare arbetar inte som Jourhavande präst.

Källa: Svenska kyrkan

Monica Eckerdal, samordnare vid Jourhavande präst, tror att ökningen beror på flera faktorer.

– 2008 var det ekonomisk kris, sedan har vi haft nerdragningar inom psykiatrin, arbetsmarknaden har blivit tuffare och människor allt mer ensamma. Jag tror att det är sådant som gör att människor ringer, säger hon.

Behöver mer resurser

Till landstingsägda Nationella hjälplinjen ringer det så pass många att alla samtal inte kan besvaras. Nina Ingren vid Nationella Hjälplinjen anser att psykiatrin inte räcker till.

– Efter psykiatrireformen är det många som inte har den kontakten de behöver och de famlar. I stället vänder de sig till sådana här linjer. Till oss ringer det fler än vad vi kan ta emot.

Nationella hjälplinjen siktar på att kunna öka sin kapacitet under 2016 och vill också öka nyanländas möjlighet att kontakta tjänsten.

– Vi upplever att nyanlända har väldigt lite utrymme till att prata om hur de mår och om vart de ska ta vägen, säger Nina Ingren.

För jourhavande präst är framtidsplanen att först öka tillgängligheten genom att förlänga öppettiderna. Och sedan arbeta mot att kunna svara dygnet runt.

– Jag önskar att vi hade haft bättre öppettider för att öka tillgängligheten, men vi behöver mer resurser, säger Monica Eckerdal.

Verksamhet för kyrkan

Hos prästerna, framförallt bland nyutbildade, finns det intresse att utveckla tjänsten, menar Lars Christiansen som är samordnare för Jourhavande präst i Stockholm.

– Här i Stockholm har vi alltid menat att detta är en verksamhet som är i linje med vad kyrkan och präster ska hålla på med.

Även han efterfrågar mer resurser och fler välutbildade och kompetenta präster som kan prata med oroliga människor på nätterna. Han var själv Jourhavande präst mellan 1982 och 1996, när han kom tillbaka som samordnare för sex år sedan märkte han tydligt att antal samtal ökat.

– Jag ser Jourhavande präst som en känslig termometer i samhällskroppen. När oron och ohälsan i samhället ökar så ökar antal samtal till oss.