Fakta: Liknande fall

Skolinspektionen har tidigare gjort tillsyn i Göteborg med resultat att ett antal skolor fått kännbara viteshot.

Bland annat har grundskolan Sjumilaskolan nyligen fått viteshot om 1,4 miljoner kronor och kritik för bråk och slagsmål och lektioner som ständigt avbryts.

Gymnasieskolan Burgården i Göteborg har även den fått kritik för den otrygga miljön, som involverat droger, stölder, smällare, skadegörelse, bråk och verbala kränkningar. Skolan har hittills fått viteshot om 2,3 miljoner kronor.

Tillsynen av Ross Tensta i Stockholm gjordes i höstas, efter att skolan hållits stängd ett par dagar på grund av bråk. Flera anmälningar kom då in till Skolinspektionen.

Droppen för Stockholms stad var Skolinspektionens kritik och viteshot på 2,5 miljoner kronor. Inspektionen beskriver kaosartade lektioner, hot och kränkningar och elever som inte får stöd i skolarbetet.

Så sent som för ett par veckor sedan fick personal och elever veta att intaget stoppas till hösten och att skolan stängs ett år på grund av reparation. Efter Skolinspektionens kritik är nu beskedet att Ross Tensta inte kommer att öppna igen. Det blir en annan skola, med annat utbud, i de reparerade lokalerna.

– Vi lägger ned skolan i dess nuvarande form och startar Tensta 2.0, säger skolborgarrådet Olle Burell (S) till TT.

Han säger att flera faktorer ligger bakom skolans misslyckande: bland annat ett lågt söktryck och våld i närområdet.

Skolan har i dag 600 elever, och majoriteten av dem måste alltså avsluta sina gymnasiestudier i en annan skola.

Nedläggningen förändrar inte Skolinspektionens beslut:

– Eleverna kommer ju att gå på skolan under våren, och under den tiden måste Stockholms stad säkerställa att de får en bra skola, säger utredaren Mathias Ljungström.