Fakta: Passmissbruk

Varje år upptäcks omkring 950 missbruk av svenska pass, men mörkertalet anses stort.

Missbruket handlar framförallt om att passet används av någon som liknar personen passet utfärdats för.

Det vanligaste missbruket är att ett pass används av någon annan än den rättmätiga ägaren.

Drygt 6 000 personer beviljades under 2009–2013 fler än tre pass.

Av dem var det 4 884 personer som beviljades fyra pass

Nio personer som beviljades tio eller fler pass.

En person beviljades 18 pass.

Källa: Regeringens proposition 2015/16:81

Justitieutskottet ställde sig på torsdagen bakom regeringens proposition om åtgärder för att stoppa missbruk av pass. Lagändringarna som träder i kraft 15 april innebär att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. Giltighetstiden för vanligt pass till barn sänks till tre år.

Åtgärderna motiveras bland annat av att det finns risk för att dagens passmissbruk leder till att svenskar i framtiden inte kan resa visumfritt, till exempel till USA.

Allianspartierna fick i utskottet igenom att även främlingspass och andra resehandlingar som Migrationsverket utfärdar för resor till och från Sverige ska omfattas av skärpningar.

– Regeringen hade glömt bort den delen, som är nog så viktigt, säger Moderaternas Beatrice Ask.

Det vanliga är att svenska pass missbrukas, men eftersom antalet asylsökande ökat kraftigt och alltfler EU-länder inför gränskontroller så anser utskottet att det är viktigt att förebygga att flyktingars svenska resehandlingar används i illegala syften. Utskottet uppmanar därför regeringen att återkomma även med ett sådant förslag.