Nu är det stopp för Uppsala Airport AB att starta kommersiellt linjeflyg på Ärna flygplats i Uppsala.

Bolaget fick den 11 december 2014 bygglov för en terminalbyggnad och parkeringsplats, samt platta för flygplan. Men beslutet överklagades av 36 personer till Länsstyrelsen. De ansåg bland annat att det skulle bli för mycket buller och utsläpp.

Under fredagen upphävde Länsstyrelsen bygglovet på Ärna flygplats. Myndigheten anser att Uppsala kommun hanterade ärendet fel och gav klartecken till Uppsala Airport innan tiden för närboende och andra att yttra sig hade gått ut. Nu ska kommunen på nytt få ta ställning till planerna.