Det stopp som inträffade på södra stambanan mellan Älmhult och Alvesta tidigare under söndagen har hävts. Stoppet berodde på ett datasystemfel som påverkade strömförsörjningen på sträckan.

Vissa förseningar kan dock kvarstå på sträckan, enligt ett pressutskick från Trafikverket.