Försvarsmakten har en stor brist på soldater. Den är till och med större än vad som tidigare varit känt, skriver Dagens Nyheter.

När Sverige avskaffade värnplikten 2010 och i stället övergick till ett försvar med yrkessoldater var planen att 4 000 soldater skulle anställas varje år. Men den siffran visade sig inte vara realistisk. I fjol anställdes till exempel omkring 1 350 personer.

En annan förutsättning för yrkesförsvaret var att de färdigutbildade soldaterna skulle stanna i mellan sex och åtta år. Men nu stannar soldaterna i genomsnitt fyra år, enligt Dagens Nyheters källor. För att kompensera för bortfallet skulle Försvarsmakten behöva anställa ytterligare 1 000 soldater per år.

Under onsdagen ska regeringens utredare presentera sina förslag för att trygga försvarets personalbehov.