Fakta: Katter smittas ofta av salmonella genom avföring från fåglar

Katterna smittas troligtvis av fåglar. Vid fågelbord där småfåglar matas kan salmonellasmitta spridas via fåglarnas avföring. Rått kött, smittat kattfoder, gnagare samt miljö kan också vara smittkällor för katter.

Stora utbrott av salmonella har oftast skett genom spridning via livsmedel.

Djur kan också smitta människor, främst i kontakt med ett smittats djurs avföring.

Sjukdomsbilden kan variera från infektion som inte ger några symptom till allvarlig mag-tarminfektion med feber, kräkningar och diarré.

Källa: SVA/TT

Fram till den första veckan i februari har 72 positiva prover från katt analyserats vid SVA. Under hela 2015 var motsvarande siffra 83.

Elina Lahti, veterinär vid SVA, säger att mörkertalet förmodligen är stort.

– Fynden är sådana som vi har fått in, vi har inte gått ut med någon aktiv provtagning. Det är kattägare som har gått till veterinären, säger hon.

När det gäller salmonella hos människa brukar man räkna med att mellan åtta och tio gånger fler har smittats än vad som rapporteras in. För djur är det sannolikt ännu fler, enligt Elina Lahti.

Salmonellasmittan kan överföras från katt till människa. Men Folkhälsomyndigheten har inte noterat en ökning av salmonella hos människor till följd av kattfallen, säger hon.

SVA vet inte vad den stora ökningen av fall med salmonella hos katt beror på.

– Tidigare år då det varit många fall av salmonella hos katter så har man sett det senare på våren. Varför vi ser det nu i januari har vi inte någon riktig förklaring till, säger Elina Lahti.

En smittad katt blir oftast frisk utan att behöva behandlas med något annat än vätskeersättning. Veterinärer undviker att ge antibiotika mot salmonella på grund av risken för resistens. I vissa fall måste dock en smittad katt avlivas.