Fakta: Ett antal har beviljats asyl

Den svenska Isafstyrkan använde sig av lokalanställda tolkar i Afghanistan 2006–2014 för att kommunicera med civilbefolkningen och afghanska säkerhetsstyrkor.

I juli 2012 lämnade 24 av tolkarna in en gemensam asylansökan till ambassadkontoret på den svenska basen i Mazar-e-Sharif. Tolkarna bad om svenskt uppehållstillstånd i samband med att den svenska insatsen avvecklades.

Ett antal afghanska tolkar som lyckats ta sig till Sverige har tidigare beviljats asyl.

De tre tolkarna som nu fått uppehållstillstånd kan inte få asyl eftersom de inte är i Sverige. I stället har deras fall prövats genom deras särskilda anknytning till Sverige via arbetet åt den svenska Isafstyrkan. Dessutom har domstolen bedömt att de är utsatta för säkerhetsrisker och att Europakonventionen kan tillämpas.

Migrationsdomstolen i Malmö underkänner Migrationsverkets beslut att inte ge uppehållstillstånd till de tolkar som arbetat för den svenska Isafstyrkan under kriget i Afghanistan.

– Det här är en stor seger för oss som har jobbat för tolkarna och för att bistå dem. Det kommer att vara en dom som är prejudicerande och bana väg för resterande tolkar som saknar juridisk representation och som är i samma situation, säger Callis Amid på Sveriges veteranförbund fredsbaskrarna.

Förra regeringen kritiseras

Försvarsmakten, Migrationsverket och den förra regeringen får hård kritik av Afghanistanveteranen.

– Man lämnar inte kollegor efter sig på slagfältet, och det borde Försvarsmakten ha känt till långt, långt tidigare, säger Amid.

Han anser att hanteringen varit skandalös.

– Jag tycker att det är en skandal. Det är en hantering som inte har varit rättssäker där man inte kunnat förklara varför man väljer att bistå vissa men inte andra och varför man har lämnat ett 20-tal i händerna på självutnämnda skarprättare under dödshot, säger Callis Amid.

Fjärde tolk nekas

Migrationsdomstolen nekar däremot uppehållstillstånd till en fjärde tolk, bland annat med hänvisning till att det är oklart om han tjänstgjort för den svenska Isafstyrkan.

– Men det beror också på att han finns i Tyskland där han beviljats uppehållstillstånd. Så han har ju redan ett skydd, säger Fredrik Löndahl, migrationsdomstolens chefsrådman till TT.

Den stora tvistefrågan i fallet har handlat om Europakonventionen om mänskliga rättigheter ska tillämpas eller inte i fallen, vilket migrationsdomstolen anser att den ska i strid med Migrationsverkets ståndpunkt.

– Det handlar om rätten att inte utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling och rätten till frihet och säkerhet, säger Löndahl.

Ulf Öberg, advokat på Öberg & Associés som representerar tolkarna, välkomnar migrationsdomstolens dom.

– Det här är givetvis glädjande för våra klienters skull, säger han.

Öberg säger att advokatbyrån även representerar "ett antal" men inte alla tolkar som arbetat åt svenska försvaret och är kvar i Afghanistan eller "befinner sig på annan ort".

Migrationsverket vill inte kommentera måndagens dom.