Fakta: Avvisningar och utvisningar

Förra året lämnade 9 718 personer som fått avslag på sin asylansökan landet.

Under året lämnade Migrationsverket också över omkring ärenden för 11 000 personer för avvisning/utvisning till polisen.

7 600 av dem var personer som försvunnit och drygt 3 300 personer som verket bedömt måste avvisas med tvång.

Enligt uppgifter polisen lämnat till verket verkställde polisen utvisning av 2 800 personer 2015.

De senaste fyra åren har Migrationsverket lämnat över mellan 11 000 och 12 600 ärenden per år till polisen för avvisning/utvisning.

Det finns över 21 000 ärenden liggande hos polisen som gäller personer som fått avslag och ska lämna landet.

Av dem är 12 000 inte längre inskrivna hos Migrationsverket och det är okänt var de finns. För övriga 9 000 gäller att de finns kvar i mottagningssystemet.

Källa: Migrationsverket, Polisen

Regeringen vill att fler av de asylsökande som får avslag lämnar Sverige. Bara under 2015 sökte 160 000 människor asyl. Om lika stor andel får avslag som under 2015 kan det handla om 60 000–80 000 personer framöver, påpekar både migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman.

– Men det handlar ju inte om 60 000 eller 80 000 på ett år. Det kommer att spridas ut under ett antal år framöver beroende på när de får sina prövningar, säger Johansson.

Internationell toppnyhet

Migrationsministern betonar dock att de som inte har rätt att stanna måste åka hem.

– Annars har vi i praktiken infört en fri invandring och det klarar inte Sverige.

Efter att inrikesminister Ygeman nämnt siffrorna 60 000–80 000 i en intervju med Dagens Industri blev det en internationell toppnyhet i bland annat tv-kanalerna BBC, al-Jazira och Sky News. På torsdagen undvek Ygeman sådana siffror.

– Vi kommer att se en ökning men det kommer att vara kamp och strid för varje hundratal, men vi ska upp, säger han på en konferens.

– Om vi ökar med 50 procent så har jag gjort ett bra jobb. Det är i alla fall en bra början.

Många avviker

Under förra året återvände 9 718 asylsökande som fått utvisningsbeslut självmant till sina hemländer. Migrationsverket lägger ned en hel del resurser för att förmå människor att resa frivilligt.

– Det är människor som kanske satsat väldigt mycket både mänskligt sett och ekonomiskt för att ta sig till Europa, säger ställföreträdande generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Ytterligare 3 336 ärenden överlämnades under 2015 till polisen för tvångsutvisning, men många av dem har inte genomförts. Ett stort problem är att det varit mycket svårt att få länder att ta tillbaka medborgare, bland annat på grund av att id-handlingar saknas.

Ytterligare 7 590 ärenden hamnade hos polisen efter att personerna "avvikit", det vill säga gått under jorden i Sverige eller lämnat landet.

Polisen kräver fler

Polisen kommer bland annat behöva satsa mer på att jaga personer som inte får stanna i Sverige. I dag jobbar omkring 1 000 poliser inom gränspolisen, och man räknar med att behöva fördubbla antalet.

I slutändan blir det Kriminalvårdens personal som ska se till att de med utvisningsbeslut som vägrar resa, verkligen transporteras med charter eller reguljärflyg till sina hemländer. Under 2015 genomfördes 1 919 utrikesresor med 2 810 personer till en kostnad av 197 miljoner kronor. Tio procent av de bevakade resorna avbryts på grund av att den utvisade gör motstånd eller på grund av medicinska skäl.

– Vårt mål är att när vi väl kommit fram till deras hemländer, så ska vi kunna se dem i ögonen och skaka hand med dem och det kan vi i de allra flesta fall göra, säger Johan Mellbring, chef på transportenheten.