Det är nästan åtta gånger så mycket pengar som återkrävs under de tre första kvartalen 2016 jämfört med samma period 2014, skriver Dagens Nyheter. Det är en stor ökning sedan Försäkringskassan inledde sina smarta kontroller i slutet av förra året. Kontrollerna inriktar sig på personer som utnyttjar föräldraförsäkringen systematiskt.

– När vi hittar en sådan person går vi flera år tillbaka i tiden och granskar både tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning. Då kan vi se att de följer ett visst mönster, att de då och då har tagit en vecka med vab, sedan en med föräldrapenning, trots att de har arbetat samtidigt, säger Niklas Löfgren, Försäkringskassans familjepolitiska talesperson.

Mer än var tredje avslutad utredning hos Försäkringskassan, 905 stycken, har lett till polisanmälan för misstänkt bidragsbrott eller grovt bidragsbrott.

Bland de största misstänkta vab-fuskarna finns en man i Stockholm som har polisanmälts och krävs på 484 794 kronor och en kvinna i Göteborg som är polisanmäld och krävs på 417 256 kronor.

Siffrorna inkluderar inte fusk som har upptäckts genom slumpmässiga kontroller. Det går inte att dra slutsatsen att fusket har ökat, men mer fusk uppdagas.