Fakta: Anmärkningar i kameraövervakning

Åtta länsstyrelser uppger att ett av det vanligaste felet är att kamerornas upptagningsområde är större än vad tillståndet medger.

Fem länsstyrelser säger att bristande skyltning var ett av de vanligaste felen.

Dessutom finns exempel på där kameraövervakning görs fast den helt saknar tillstånd.

Andra exempel är att övervakningen bandats fast tillståndet bara gäller för bevakning i realtid, att fler kameror än vad tillståndet godkänner har satts upp, att övervakning sker på icke tillståndsgivna tider eller att kameror som inte längre behövs används.

I åtta av de 21 länen och regionerna har inga anmärkningar registrerats.

Källa: Länsstyrelserna

– Det är anmärkningsvärt mycket, och särskilt eftersom det är de rättsvårdande myndigheterna. Det är ju myndigheter som allmänheten förväntas ha ett stort förtroende för och som själva ställer krav på medborgarnas regelefterlevnad, säger Maria Leijon, vid länsstyrelsen i Norrbotten, som samordnat rapporten från de 21 länsstyrelserna.

I fjol genomfördes 132 inspektioner av platser med kameraövervakning hos Polismyndigheten och Sveriges Domstolar. Av dem ledde 52 till olika anmärkningar.

Vanliga brister var bland annat att kamerornas upptagningsområde var större än vad länsstyrelsen gett tillstånd för, att skyltningen var dålig eller att tillstånd helt saknades.

På frågan om det beror på okunnighet, slarv, byråkratiska misstag eller medvetna överträdelser av tillstånden svarar Leijon:

– Jag tror att det finns alla varianter.

Med tillståndens gränssättningar ska länsstyrelserna bland annat se till att den personliga integriteten inte kränks. Om inspektionerna visar på anmärkningar kan det leda till muntliga tillsägelser eller förelägganden med hot om vite.

– Men också att det här uppmärksammas tror jag kan leda till förändringar, säger Leijon.