Fakta: Den nya, tillfälliga lagen

Flyktingar och alternativt skyddsbehövande ska som huvudregel enbart beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd – för flyktingar gäller tre år och för alternativt skyddsbehövande 13 månader.

Tillstånden ska kunna förlängas om skyddsskäl finns kvar.

De som har hittar jobb att försörja sig på ska kunna få permanent uppehållstillstånd.

Möjlighet till uppehållstillstånd för "övrig skyddsbehövande" tas bort.

Uppehållstillstånd för dem med "särskilt ömmande omständigheter" får bara ges i undantagsfall.

Flyktingar med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bara få återförenas med sin kärnfamilj.

Alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt till återförening.

Försörjningskrav för anhöriginvandring ska gälla fler.

Den nya lagen ska gälla i tre år och träda i kraft den 20 juli.

Den omfattar de som fått asylansökan registrerad efter den 24 november 2015.

Källor: Regeringen, riksdagen

Ett 100-tal personer gick till fots från Tumba station mot Sergels torg i Stockholm – en sträcka på nära tre mil – där en demonstration hölls med ungefär 1 000 deltagare, enligt polisen.

Arrangören, ett nätverk kallat #vi står inte ut, vänder sig mot den skärpta asyllagen som togs i riksdagen i juni. Det kräver att Sverige börjar följa barnkonventionen, slutar tvinga asylsökande barn bevisa sin ålder, "stoppar inhumana tvångsavvisningar", "inför humana asyllagar" och "bara skriver återvändandeavtal med säkra mottagarländer". Särskilt kritiseras det nya återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan.

Nätverket uppger också att demonstrationer hölls på 14 andra orter i olika delar av landet under lördagen.

I Malmö gick täta människoled från Möllevångstorget till Gustav Adolfs torg, enligt Sydsvenskan.

I Umeå marscherade flera hundra personer, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Enligt polisen i Värmland deltog ett 40-tal personer i en manifestation på Stora torget i Karlstad. Också i Jönköping och Linköping har det enligt polisen hållits demonstrationer, men det är oklart hur många som deltog.