Fakta: Stora rovdjur

I den nya studien har forskarna granskat situationen för alla landlevande rovdäggdjur som väger över 15 kilo och har en diet som består av minst 70 procent kött.

Totalt består listan av 17 arter: fläckig hyena, indokinesisk trädleopard, sundaträdleopard, snöleopard, tiger, jaguar, leopard, lejon, lodjur, gepard, puma, afrikansk vildhund, asiatisk vildhund, etiopisk varg, rödvarg, varg, dingo.

Av dessa är 13 arter mer eller mindre starkt hotade. Bara den fläckiga hyenan, lodjuret, puman och vargen anses vara utom fara för tillfället.

Källa. Royal Society Open Science.

Forskarna, vars rön publiceras i Royal Society Open Science, redovisar tillståndet för alla stora rovdäggdjur vars diet består av minst 70 procent kött, totalt 17 arter, varav tio kattdjur och sex hunddjur.

De konstaterar att 13 av dessa arter är mer eller mindre starkt hotade till sin existens. Värst är situationen för arter som tiger, snöleopard och afrikansk vildhund.

Endast fyra av arterna anses vara helt utom fara i dagsläget, och bara två, varg och lodjur, har en relativt stor och stabil världspopulation. Så gott som samtliga av de övriga minskar i antal.

Brist på mat

De stora hoten är sedan länge hård jakt och förföljelse, ofta som hämnd för att rovdjuren dödat boskap, ibland för att deras kroppsdelar anses ha medicinska egenskaper. Skövling av djurens miljöer är också en viktig faktor.

I den nya studien tar forskarna också upp en delvis förbisedd faktor – bytesbrist.

De 17 arterna lever på stora hovdjur, men också på apor, stora gnagare och reptiler. Totalt listar forskarna 494 arter av bytesdjur.

Tjuvskytte orsak

Av dessa är 123 stycken, 25 procent, upptagna på den internationella hotlistan. Rovdjursarterna med flest hotade bytesdjur i sin diet är de två arterna av trädleopard, tigern och den asiatiska vildhunden.

Som framgår av listorna är det i tropikerna, framför allt i Asien och Afrika, som de flesta av de hotade arterna finns, såväl rovdjur som bytesdjur. I Nordamerika, Europa och norra Asien är läget betydligt bättre.

Orsaken till den växande bytesbristen är i första hand tjuvskytte efter antiloper, gaseller och hjortdjur. Enligt forskarna krävs ett bättre skydd för de stora nationalparkerna och reservaten där merparten av rovdjuren nu lever.