Fakta: Hit invandrade flest

289 av 290 kommuner hade ett invandringsöverskott.

Följande 10 kommuner hade under 2015 det största invandringsöverskottet.

1. Stockholm 6 930

2. Göteborg 4 604

3. Malmö 2 184

4. Södertälje 1 465

5. Uppsala 1 429

6. Helsingborg 1 255

7. Norrköping 1 127

8. Botkyrka 1 110

9. Huddinge 1 041

10. Halmstad 908

Källa: SCB

Fakta: Mot tio miljoner

Förra året ökade befolkningen med 103 662 personer och var vid årets slut 9 851 017 personer.

Till 77 procent härrörde ökningen från det så kallade invandringsöverskottet, alltså skillnaden mellan invandrade och utvandrade.

Syrienfödda var för andra året i rad den största invandringsgruppen.

Siffran omfattar dock inte de flyktingar som kom under sensommaren och hösten, eftersom de ännu inte hunnit få uppehållstillstånd och därmed inte räknas som invandrade.

Männen är numera i majoritet, eftersom fler män än kvinnor invandrar och eftersom männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas.

Källa: SCB

Förra året ökade befolkningen i Sverige med drygt 103 000 personer, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Invandringsöverskottet, det vill säga skillnaden mellan hur många som invandrar respektive utvandrar, var drygt 78 000 och stod därmed för 77 procent av ökningen.

Som en följd ökade även folkmängden i åtta av tio kommuner. Alla landets kommuner, utom en, hade i fjol fler som invandrade till kommunen från ett annat land än som utvandrade.

Press på skolan

Södertälje var en av de kommuner som hade högst antal inflyttade invandrare.

– Så har det varit under många år. Södertälje är verkligen en invandringskommun, säger kommunalrådet Boel Godner (S).

Framför allt har det inneburit påfrestningar vad gäller skolan, säger hon.

– Där gör vi väldigt stora ansträngningar. Men egentligen har vi har styrt om kommunens alla verksamheter för att anpassa oss efter det stora flyktingmottagandet och även anhöriginvandringen som kommer senare, säger Boel Godner.

Uppsala hade också ett högt invandringsöverskott 2015. Under senhösten pressades kommunen av ett stort antal ensamkommande barn.

– Vi har behövt förstärka socialtjänsten för att kunna placera och hitta de boenden som lagen ställer krav på. Samtidigt är det svårt att få tag på utbildade socionomer och det innebär också att det varit en stor ansträngning på vår socialtjänst, säger socialnämndens ordförande Ingrid Burman (V).

Männen fler

Som en följd av invandringen, och att män blir allt äldre, blev männen förra året för första gången fler än kvinnorna i Sverige.

Farhågor finns om att det växande mansöverskottet kan leda till mer våld när en större grupp män får svårt att hitta både partner och jobb. Kriminolog Jerzy Sarnecki tonar dock ner oron.

– Män begår fler brott, och i synnerhet fler våldsbrott, och rent statistiskt borde brottsligheten rimligen öka när vi får fler män i samhället. Men samtidigt är trenden generellt i Sverige att män gått mot att vara mindre brottsbenägna. Dessutom finner jag sannolikheten för att den här könsobalansen fortsätter ganska liten, säger Jerzy Sarnecki.