Fakta: Genevadsån

Genevadsån mynnar ut söder om Halmstad i Laholmsbukten. Det hittills okända skeppet har troligen förlist och kan i århundraden ha legat begravt i åns sandbotten. I perioder har höga havsnivåer förvandlat ån till en havsvik.

Genevadsån saknade länge en bro. I äldre tider fick man vada över ån, därav ortsnamnet Genevad. Vid slaget vid Genevadsbro i augusti 1657 besegrade Karl X Gustafs svenska här sina danska motståndare.

Källor: Nationalencyklopedin och Genevads byalag

Redan på måndag hoppas Hallands länsantikvarie Hans Bergfast att ha ett preliminärt utlåtande i sin hand. Marinarkeologerna ska undersöka fyndet på torsdag denna vecka. Om skeppet är från 1850 eller äldre skyddas vraket som fornlämning enligt kulturmiljölagen.

– Spännande. Vraket är inte listat i fornlämningsregistret och jag har inte heller kunnat hitta någonting om det i några andra dokument, säger Bergfast till TT.

Han har själv varit på plats och studerat de grova fartygsspanten som sticker upp från åmynningens sandbotten, men vill inte spekulera i vad fyndet kan berätta för oss.

– Vad vi ska göra med det avgörs av åldern. Det ska vi diskutera på ett möte på måndag.

Marinarkeologen Staffan von Arbin har studerat bilderna på vraket. Han säger till Hallandsposten, som var först med nyheten, att fartyget är klart äldre än från 1850 men troligen yngre än medeltida.

Skeppsvraket upptäcktes enligt HP på nyårsaftonen av Mats Frändeland som också var den som anmälde fyndet till länsstyrelsen.