Fakta: Blod i avföringen kan vara symptom

Tjock- och ändtarmscancer är sammantaget den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Vanligast är bröstcancer och prostatacancer.

Varje år drabbas kring 4 100 personer av tjocktarmscancer och 2 100 av ändtarmscancer.

Blod i avföringen, ändrade avföringsvanor – diarré, förstoppning eller täta trängningar – är vanliga symtom.

De flesta, 75 procent, är över 65 år när de får diagnosen. Ungefär 5 procent är under 50 år.

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män och kvinnor medan ändtarmscancer är något vanligare hos män.

Källa: Cancerfonden.

Sammanfattningsvis har den som är man, gift och inskriven på ett universitetssjukhus i Stockholm större chans att opereras än en ogift kvinna vid ett länssjukhus.

– Det är egentligen inte så oväntat att det är vanligare att patienter som vårdas på universitetssjukhuset blir opererade i levern, eftersom det är där ingreppen görs. Men det som förvånade oss var att det fanns en tydlig skillnad mellan operationer på män och kvinnor, säger Louise Olsson, docent på Karolinska institutet, och den som granskat vilka patienter i Sverige som opererats där tumören spritt sig till levern under åren 2007–2011.

Operationer innebär betydligt större överlevnadschanser. Efter fem år levde runt 45 procent av dem som opererats jämfört med knappt 5 procent av dem som inte opererades.

– Det är en mycket stor förbättring i överlevnad, därför är det viktigt att behandlingen når fler. Förut opererades bara patienter som hade någon enstaka spridd tumör, men nu kan fler opereras, säger Louise Olsson.