Fakta: Kvinnor mer oroliga för brott

16 procent av kvinnorna känner oro för att drabbas av misshandel eller överfall. Bara 6 procent av männen känner samma oro.

Gällande bostadsinbrott uppger 22 procent av kvinnorna att de är oroade för att drabbas – jämfört med 15 procent av männen.

Totalt uppger 15 procent att de känner sig otrygga när de ensamma vistas ute sena kvällar i sitt eget bostadsområde. Här känner sig kvinnor mer otrygga än män – av kvinnorna uppger 25 procent att de känner sig ganska eller mycket otrygga – eller att de på grund av otrygghet låter bli att gå ut. Samma siffra för männen är bara 7 procent.

25 procent av kvinnorna känner stor oro över brottsligheten i samhället, jämfört med 20 procent av männen.

29 procent av kvinnorna jämfört med 20 procent av männen oroar sig ganska eller mycket ofta för att någon närstående ska drabbas av brott.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Fakta: Om rapporten

Cirka 12 400 personer har svarat på frågorna. Svarsfrekvensen i undersökningen är 63 procent. De flesta svarade på frågor via telefon.

De tillfrågade är i åldern 16-79 år.

Rapporten är indelad i fyra områden: utsatthet för brott, otrygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsutsattas kontakter med rättsväsendet.

Den undersökta utsattheten för brott gäller kalenderåret före frågetillfället – 2014.

Rättsväsendet består av flera olika myndigheter, och i rapporten ställs frågor om polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

– Dels måste vi ta diskussionen och stötta unga kvinnor, dels måste vi också se till att polisen löser de här brotten, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

12 400 personer har deltagit i Brottsförebyggande rådets (Brå) Nationella trygghetsundersökning, som årligen mäter utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. Liksom tidigare råder stora skillnader mellan könen när det kommer till otrygghet och oro att utsättas för brott.

Kvinnor mer otrygga

Bland männen oroar sig bara sex procent för att utsättas för överfall och misshandel – jämfört med 16 procent av kvinnorna. 25 procent av kvinnorna känner sig också mer otrygga utomhus i området där de bor, jämfört med 7 procent av männen. Totala andelen personer som uppger att de känner sig otrygga när de är ute ensamma i sitt bostadsområde på kvällen har visserligen minskat – från 21 procent 2006 till 15 procent 2015. Ändå undviker nästan var tionde kvinna att gå ut ensam sent en kväll i området där hon bor.

Brottsligheten slår blint

Rikspolischef Dan Eliasson anser att det är ett samhällsproblem att betydligt fler kvinnor än män är rädda för att utsättas för brott.

– Jag tror att det är kopplat till brott med sexuellt ofredande, allt från ofredande till faktiska överfallsvåldtäkter. Det där skrämmer kvinnor, säger han till TT.

Eliasson menar att samhället med sina värderingar har ett stort ansvar, liksom männen, att se till att tryggheten ökar.

TT: Har kvinnor fog för sin oro?

– Jag tror att brottsligheten som finns slår blint oberoende av kön.

Jobba med attityder

Samhället bör– för att kvinnor ska känna sig mer trygga – jobba mer med attityder mellan män och kvinnor, menar biträdande enhetschef Thomas Hvitfeldt på Brå.

– I huvudsak är gärningsmännen män. Sedan kan det när det gäller tid och rum se väldigt olika ut i landet. Därför är det viktigt att skapa sig en ordentlig kunskapsbas som bygger på lokala förhållanden när man arbetar med dessa frågor.

Mer kan också göras när det kommer till sexualbrott, anser Anders Ygeman.

– Vi måste få upp uppklarningsprocenten för våldtäkt så att det lönar sig att anmäla och göra ändringar i rättssystemet så att rättsprocessen blir mindre påfrestande för kvinnor som utsatts för våldtäkt och sexuella strategier.