Fakta: Enda EU-landet med recession i år

Greklands ekonomi kommer vara den enda ekonomin i hela EU som krymper i år, enligt en uppdaterad prognos från EU-kommissionen.

Krislandets BNP väntas minska med 0,7 procent, medan eurozonen sammantaget växer med 1,7 procent och EU växer med 1,9 procent.

Men nedgången blir inte lika djup som tidigare befarat. I november räknade EU med att Greklands ekonomi skulle minska med 1,3 procent.

Greklands BNP var i princip oförändrad i fjol, vilket även det var bättre än vad EU räknat med. I novemberprognosen räknade EU med en recession på 1,4 procent.

Under 2017 räknar EU med att Greklands ekonomi återhämtar sig med en tillväxt på 2,7 procent.

Alla inrikesflygningar var inställda till följd av strejken och färjetrafiken stod still. Merparten av landets kollektivtrafik påverkades också av strejken.

Generalstrejken, den tredje i ordningen under en tremånadersperiod enligt AFP, riktar sig mot regeringens planer på att sänka den högsta pensionen från 2 700 till 2 300 euro (cirka 25 300 respektive 21 600 kronor). Regeringen vill också slå samman pensionsfonder och öka både anställdas och arbetsgivares bidrag till socialförsäkringssystemet.

Greklands premiärminister, vänsterledaren Alexis Tsipras, var tidigare hårdnackad motståndare till de åtstramningar som långivarna kräver för att betala ut nödlån, men skrev i somras efter en u-sväng under ett nytt stödprogram med nödlån på 86 miljarder euro.

Under strejken väntas protestmöten i centrala Aten.

Förutom pensionsreformer planeras en skattereform, som höjer skatteuttaget från många befolkningsgrupper, samt ett försök att rensa upp bland alla problemlån i den grekiska banksektorn som inte går att lösa ut då många låntagare till följd av skyddsregler inte får vräkas från sina pantsatta bostäder.