Fakta: Runt 800 asylsökande

Sedan Sverige införde id-kontroller den 4 januari har antalet asylsökande minskat kraftigt. Under den senaste sjudagarsperioden har 820 personer sökt asyl i Sverige. I mitten av december låg siffran på 3 000 i veckan och i oktober närmare 10 000 per sjudagarsperiod.

Migrationsverket klarar just nu behovet av tillfälliga boenden och korttidsboenden, och det är en av anledningarna till att tältboendet för asylsökande i Revinge utanför Lund nu rivs.

Migrationsverket ser i stället ett stort behov av permanenta boenden där asylsökande kan bo i ett till två år beroende på utredningstiden.

Källa: Migrationsverket.

Nedmonteringen av det tillfälliga tältboendet, med cirka 200 platser för asylsökande, i Revinge utanför Lund har nu påbörjats. Men framöver kommer Migrationsverket att tappa ungefär 20 000 boendeplatser i form av säsongsplatser, kommunala evakueringsplatser och så kallade förtätningsplatser.

– Det är sådana platser vi var tvungna att skapa under den turbulens som var med ungefär 10 000 asylsökande i veckan i höstas, säger Gillis Åberg, boendeansvarig avdelningschef på Migrationsverket.

Nya boenden behövs

Generellt sett får dock Migrationsverket in färre anbud i sina upphandlingar och många av dem håller inte måttet.

– Det är många som vi får säga nej till för de håller inte måttet vad gäller brandskydd eller annat. Det är mer jobb för att hitta de här platserna än tidigare, säger Gillis Åberg och fortsätter:

– Nu handlar det inte enbart om att titta på morgondagen utan att titta framåt och då är det någon form av nya boenden som behövs. Det måste byggas.

Samtidigt har polisen noterat att kriminella på olika sätt har gett sig in på marknaden för asylboenden, skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i sin nationella lägesbild.

TT: Är det vanligt att kriminella vill starta asylboende?

– Vi har så otroligt många boenden, så jag skulle inte vilja säga att det är vanligt. Men det förekommer, säger Gillis Åberg.

Få kontrollmöjligheter

Migrationsverkets möjlighet att kontrollera personerna bakom företagen som vill starta asylboenden är begränsad.

– Vi kan kontrollera skatteskulder och sådant som är generellt för företag. Däremot får vi inte gå in och kontrollera personer, säger Gillis Åberg.