Sedan 2006 och fram till 2014 har antalet elever som läser svenska för invandrare (SFI) fördubblats.

– På ett års sikt när de asylsökande får uppehållstillstånd riskerar bristen bli akut om man inte ser till att utbilda fler lärare, säger Marcus Strömberg, vd för Academedia, som är branschens största SFI-aktör, till DI.

Ansvarig minister Aida Hadzialic (S) medger att SFI-läget är ansträngt, men säger att situationen ändå är under kontroll.