Egyptens regering ska lägga fram ett förslag i parlamentet om skärpta fängelsestraff för dem som utför kvinnlig omskärelse.

Sedvänjan förbjöds i Egypten 2008, men är fortfarande vanlig på landsbygden.

I Egypten utförs proceduren både av muslimer och kristna kopter.

Enligt nuvarande lagstiftning kan en person som utför omskärelse på flickor dömas till fängelse mellan tre månader och två år. Regeringen vill att fängelseskalan ska ligga mellan fem och sju år.