Claes Stråth ska leda förhandlingar med fastighetsägare, hyresgäster och de kommunala bostadsbolagen om hur systemet för hur hyror sätts kan "utvecklas".

Han gör det på uppdrag av regeringen och en rapport ska vara klar redan den 10 maj. Den kan sedan bli ett underlag i samtalen om bostadspolitiken som regeringen har igång med de fyra borgerliga partierna och Vänsterpartiet.

Det handlar dock inte om att slopa rådande modell för hyressättning, det så omdiskuterade bruksvärdessystemet. Det vill regeringen absolut ha kvar, enligt uppgift till TT.

"Vår förhoppning är att regeringens initiativ kan samla parterna för att se om det finns potential eller behov av att utveckla hyressättningssystemet, säger bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) i ett pressmeddelande.