Fakta: Muf

Moderata ungdomsförbundet har stämma i Malmö 27-30 oktober.

En förbundsordförande ska väljas för en period av två år. Den som väljs nu får leda Muf i nästa valrörelse.

Den sittande ordföranden Rasmus Törnblom utmanas av Benjamin Dousa, också han från Stockholm.

Bland tidigare Muf-ordföranden märks Fredrik Reinfeldt och Beatrice Ask.

Ungmoderaternas valberedning föreslår dock stämman, som hålls i Malmö fram till och med söndag, att ge Törnblom förnyat förtroende. Han har, förutom valberedningens stöd, 13 av 25 distrikt bakom sig. Dousa har 12 men uppges ligga bra till bland ombuden på stämman.

Det kan därmed vara upplagt för korridormygel, nervös väntan och markering av stridslinjer.

Framtida konsekvenser

Erfarenheter av tidigare ledarstrider i Muf, men även inom Socialdemokraternas ungdomsförbund, visar att ungdomsstrider och val av sida tenderar att följa med långt fram i den politiska karriären i moderpartierna.

I början av 1990-talet utmanade Fredrik Reinfeldt den dåvarande Muf-ordföranden Ulf Kristersson. Reinfeldt vann med tre rösters övervikt efter en lång och hård kampanj där spåren ännu syns.

Både Törnblom och Dousa är från Stockholm.

– Jag vill att Muf ska vara ett stort förbund som brett samlar medlemmar med uppfattningar till höger om mitten i svensk politik, liberala som konservativa. Det innebär att vi ibland kan tycka olika, men det är ett bättre alternativ än att smalna av förbundet och göra oss mer politiskt homogena, säger Törnblom.

Kostnader för migration

Benjamin Dousas exempel på vad den högersväng han talar om skulle kunna innebära är att förbundet borde arbeta för att skära mer i migrationskostnader.

– Nyanlända bär finansiera kostnaderna själva, till exempel genom lån, säger Dousa.

Valet av förbundsordförande äger rum på lördagen.