Det må vara ett av världens modernaste stridsflygplan – men 20 000 bin blev för mycket för ett amerikanskt F-22 Raptorplan på flygbasen i Virginia, USA.

Bina hade börjat bygga en bikupa på planet, och när teknikerna på flygbasen upptäckte det fick planet stanna på marken, rapporterar CNN.

Eftersom honungsbina är hotade så valde man att tillkalla en biodlare, och lyckades förflytta bisamhället till ett nytt hem. Man misstänker att det finns ett bisamhälle någon annanstans på flygbasen, och att bina kom därifrån.