Fem studenter vid Göteborgs universitet stängs av från undervisningen för att de plagierat material från nätet i uppsatser eller uppgifter.

En sjuksköterskestudent anklagas för att ha kopierat text från en broschyr om Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ett dataprogram visar att studentens formuleringar till 70 procent stämmer överens med texten i broschyren.

Besluten om avstängning har tagits av universitetets disciplinnämnd. Studenterna får inte delta i undervisning på sex veckor, skriver Göteborgs-Posten.