Kvinnor kan ha dubbelt så hög risk som män att drabbas av lungsjukdomen kol, enligt en ny studie från Lunds universitet. Men det är den första studien i sitt slag och resultaten måste bekräftas av fler studier innan forskarna vågar säga att det säkert är så.

– Aldrig förr har en studie visat så tydlig skillnad mellan könen – men så har man heller aldrig studerat det med den här nya metoden, säger Johannes Luoto, ST-läkare vid Skånes universitetssjukhus, till TT.

I studien används en mer avancerad metod för att ställa diagnosen kol (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) som tar hänsyn till ålder och kön när lungfunktionen undersöks. 984 personer i åldern 65 till 100 ingår i undersökningen.

Det här länge diskuterats om kvinnor är mer känsliga för rökning än män.

– Det kan vara så att det är nu vi börjar upptäcka skillnaden mellan könen när man börjar använda den här nya metoden, säger Luoto.