Fakta studien

I Mor och barn-undersökningen fick blivande mammor rapportera hur ofta de åt ekologisk mat. 

Totalt var det över 35 000 mödrar som ingick i undersökningen.

Alla mödrar hade fött pojkar under åren 2002 till 2008.

I rapporteringen av hur ofta de åt ekologisk mat delade de in det i sex olika matvarugrupper: grönsaker, frukt, bröd/spannmål, mjölkprodukter, ägg samt kött.

Källa: ”Organic Food Consumption during Pregnancy and Hypospadias and Cryptorchidism at Birth: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa)” av Anne Lise Brantsæter m.fl.

Hypospadi är en medfödd missbildning hos pojkar som innebär att urinröret mynnar på undersidan av penis. I allvarligare fall kan urinröret mynna pungen. Orsaken bakom missbildningen är okänt men det går att korrigera med hjälp av kirurgi. Behandlas inte tillståndet kan penis bli krökt vilket kan göra det svårt för mannen att genomföra samlag.

I studien där 35 000 mammor ingick fick de rapportera hur ofta de åt ekologisk mat uppdelat i sex olika matvarugrupper: grönsaker, frukt, mjölkprodukter, bröd/ spannmål, ägg och kött. Bland de mödrar som uppgav att de år ekologisk mat ibland, ofta eller för det mesta var det endast 0,1 procent av sönerna som föddes med hypospadi. Bland de mödrar som uppgav att de sällan eller aldrig åt ekologisk mat var det i stället 0,3 procent av pojkarna som föddes med tillståndet.

LÄS MER: Värktabletter under graviditeten ökar risken för adhd

Risken för hypospadi minskade allra mest bland mammorna som åt ekologiska grönsaker och mjölkprodukter.

Även om resultaten har analyserats med hänsyn till andra faktorer som ålder, övrig kosthållning, utbildning, inkomst samt om fostret vuxit normalt så menar författarna av studien att resultatet bör tolkas med försiktighet och att det krävs fler omfattande studier på andra studiepopulationer för att säkerställa resultatet.

LÄS MER: I den här åldern ska du skaffa barn