Fakta: Amish

Amish är en etnoreligiös grupp, av främst bönder, som bor i nordöstra USA. De cirka 150 000 medlemmarna finns till största delen i delstaterna Pennsylvania, Ohio och Indiana.

Gruppens religiösa doktrin kommer från den schweiziska anabaptistiska rörelsen och amish grundades på 1690-talet av Jakob Ammann. De första invandrarna kom till USA på 1720-talet.

Amish är kända för att vara konservativa när det gäller kläder och livsstil. Inom den strängare Old Order Amish-kyrkan får man inte äga bilar eller traktorer och det är förbjudet att ha telefon, radio, tv och elektricitet. Beachy Amish, som bröt med Old Order 1927, är mer liberala.

Amish har egna skolor. Gudstjänsterna hålls på biblisk högtyska och många använder så kallad pennsylvaniatyska som vardagsspråk.

En annan gren av anabaptismen utgörs av hutteriterna, där rester existerar i USA och Kanada.

Källa: Nationalencyklopedin

Fakta: Astma

Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att det blir tungt att andas. Sjukdomen beror på en kronisk inflammation i luftrörens slemhinna som försvårar för luften att komma till och från lungorna.

Sjukdomen kan delas in i två typer, allergisk och icke-allergisk. Hos barn är den allergiska typen vanligast, medan den andra typen blir vanligare med åldern. Oftast får man astma som barn.

Vanliga symtom vid sjukdomen är attacker av andnöd, att man andas med ett pipande ljud, långvarig hosta vid förkylning, långvarig hosta på nätterna samt andnöd och hosta vid fysisk ansträngning.

Astmaanfall kan utlösas av exempelvis kall luft, starka dofter, rök, stress, fysisk aktivitet eller när man kommer i kontakt med något man är allergisk mot.

Sjukdomen blir vanligare i västvärlden, bland både barn och äldre, och man vet inte riktigt varför. Ärftlighet spelar en viss roll, och allergier, luftföreningar, vissa ämnen man möter i yrkeslivet samt kemikalier kan eventuellt påverka.

I Sverige har ungefär 8 till 10 procent av befolkningen någon form av astma.

Källa: Vårdguiden 1177

Amishfolket i USA är känt för att bedriva ett traditionellt jordbruk, bland annat genom att använda hästar i arbetet. Och det verkar som att den nära kontakten med boskapsdjur kan förebygga astma hos amishbarnen.

En ny amerikansk studie, som brittiska BBC rapporterar om, har gjorts där man har undersökt barn inom amish och jämfört dem med barn från hutteriterna, en grupp som lever på ett liknande vis. Skillnaden är att hutteriterna bedriver ett mer modernt jordbruk.

Ungefär 5 procent av skolbarnen från amishfolket som undersöktes hade astma, jämfört med 21,3 procent bland hutteritbarnen.

Mikober från boskap

I studien antyder forskarna att amishbarnen får ett stärkt immunförsvar på grund av att det finns mer mikrober från boskapsdjur i deras hem jämfört med hos hutteriterna.

– Varken amish eller hutteriter har smutsiga hem. Men hos amishfolket ligger ladorna närmare bostadshusen. Barnen springer in och ut mellan husen, ofta barfota, hela dagarna. Det finns ingen uppenbar smuts i hemmen utan det sitter i luften och i dammet, säger Carole Ober, professor vid universitetet i Chicago, och en av forskarna som jobbat med studien, till BBC.

Har antytts tidigare

Även tidigare studier har antytt att om människor inte utsätts för mikrober tidigt i livet så ökar risken för att få allergier.

Studien redovisas i en artikel i New England Journal of Medicine.

I fjol kom en svensk studie som visade att barn som växer upp med en hund har en lägre risk för att drabbas av astma senare i livet. Däremot ska redan allergiska barn undvika att utsättas för djuren.