Antioxidanter

Antioxidanter är kemiska ämnen som kan hämma bildningen eller lindra verkningarna av skadliga oxiderande föreningar, så kallade fria radikaler, i våra celler. Fria radikaler kan såväl skada arvsmassan som leda till infektioner eller påbörja bildningen av cancer.

Antioxidanter i exempelvis frukt och grönsaker tros kunna ha en lång rad positiva hälsoeffekter, bland annat visade en annan svensk studie nyligen att ett högt intag av antioxidanter kan minska risken för grå starr.

Kroppen bildar vissa antioxidanter själv, andra får vi i oss via kosten. Bland ämnena som räknas in i gruppen finns exempelvis askorbinsyra (vitamin C), tokoferoler (vitamin E) och selen.

Källa: Nationalencyklopedin, Livsmedelsverket

Många äter kosttillskott för att hålla sig friska men ny forskning visar att antioxidanter, exempelvis E-vitamintabletter, kan öka risken för att drabbas av cancer, rapporterar Dagens Medicin

Den svenska studien, som publicerats i tidskriften Science Translational Medicine, går emot tidigare forskning som visar att antioxidanter motverkar tillväxten av cancer.

– Nydiagnosticerade cancerpatienter är mer benägna att äta antioxidanttillskott och det är just då vår forskning visar att det är som farligast, säger Martin Bergö, professor vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid Göteborgs universitet, till Dagens Medicin. 

►LÄS MER: Vill ha ökade krav på kosttillskott

Studien är baserad på möss men forskarna såg även liknande resultat på mänskliga celler. När de möss som hade malignt melanom fick vatten med antioxidanten acetylcystein drabbades de av dubbelt så många spridda tumörer jämfört med mössen i kontrollgruppen. 

– Eftersom vi har bekräftat resultaten på cancerceller från människa i den här studien så ökar det möjligheten att de direkt kan vara applicerbara på människor, säger Martin Bergö.

►LÄS MER: Här är ställena vi oftast får hudcancer