– Våldsamma eller sexuella tv-program försämrar inte tittarens minne eftersom upppmärksamheten dras från reklamen, säger Brad Bushman, professor i kommunikation och psykologi vid Ohio State University och medförfattare till studien, till Bloomberg.

► LÄS MER: American apparel anmäls för sexistisk marknadsföring 

Studien bygger på resultat av 53 tidigare genomförda experiment som totalt involverar 8 489 deltagare, och publicerades nyligen i den akademiska tidskriften ”Psychological Bulletin”.

Den visar även att tv-program av som innehåller sex- och våldselement är mindre effektiva och slår enligt Resumé fast att ”varumärken som marknadsförs i en våldsam kontext inte kommer att bli ihågkomna i samma utsträckning, utvärderas mindre förmånligt och inte leder till köp jämfört med varumärken som marknadsförs utan våld. Vi hävdar också att reklam i en sexuell kontext inte är lika skadlig som våldsam reklam, men inte heller verkar vara en framgångsrik strategi".

► LÄS MER: Dansk sexreklam får kritik

– Det hjälper aldrig att ha sex och våld i reklam, säger Brad Bushman.

Resultatet visar även att reklam med inslag av sex och våld har större effekt på män än på kvinnor.