Undersökningen
Niondeklassares brottslighet

Det är ganska vanligt att ungdomar någon enstaka gång begår ett brott. De flesta ungdomar som begår brott gör det under en begränsad tid i åldern 13–17 år. 

De flesta brott som unga begår upptäcks aldrig av vuxenvärlden och syns därför inte i statistiken. Därför görs en skolundersökning där elever i årskurs 9 besvarar frågor om de begått brott.

Den senaste publicerades 2013 och enligt den begår pojkar oftare våldsbrott, grövre stöldbrott och skadegörelse än flickorna. Snatteri eller att ha provat narkotika är mer jämnt fördelat. Något fler flickor än pojkar anger att de har skolkat eller druckit sig berusade.

Källa: Skolundersökningen om brott och Brottsrummet.se

Enligt en studie publicerad i The British Journal of Criminology 2014 har unga mäns brottslighet minskat. I studien har kriminologer vid Stockholms universitet undersökt brottslighet i tre årskullar födda 1965, 1975 och 1985 när de var mellan 15 och 19 års ålder.

Forskarna har följt upp personer som begått brott under tidsperioden för att se hur de klarar sig som unga vuxna upp till 25 års ålder.

Resultatet: Unga mäns brottslighet har minskat ordentligt. Mer än en femtedel, 21 procent,  i årskullen födda 1965 hade begått ett brott, medan endast 14,1 procent i årskullen födda 1985 hade det.

Men unga kvinnors brottslighet har ökat. Av kvinnor födda 1965 hade 4,3 procent dömts för ett brott att jämföra med 6,2 av kvinnor födda 1985.

Kriminologiprofessor Tove Pettersson.

Kriminologiprofessor Tove Pettersson.

►LÄS MER:  Allt fler kvinnor döms för hot- och våldsbrott

Även i en undersökning gjord av Brottsförebyggande rådet där niondeklassare besvarat om de begått brott syns ett minskat glapp mellan könen vad gäller våldsbrott.  

Enligt Tove Pettersson, kriminologiprofessor vid Stockholms universitet finns det diskussioner om att flickors ökade våldsamhet är baksidan av en ökad jämställdhet.

– Men det har man inte empiriskt kunnat bevisa, säger hon.

Hon menar istället att förändringen har att göra med att vi i dag reagerar mot mindre allvarliga brott än vi gjorde förr – brott vilka både flickor och pojkar begår.

– Många begår mindre allvarliga brott som unga. Ökningen av flickor och kvinnors brott beror snarare på att reaktionerna för brottet förändrats. Man reagerar mer på mindre allvarliga brott i dag. Och det är sådan brott som både flickor och pojkar ofta begår, säger Tove Pettersson.

►LÄS MER: Därför är unga män aggressiva 

►LÄS MER:  Rätten: Misshandel av otrogen fru inte lika allvarligt