Fakta: Studieskulder

De tre högsta och de tre lägsta genomsnittliga studieskulder per person och län 1 januari 2016:

1) Uppsala län 149 942, 2) Stockholms 149 487, 3) Skåne 138 778.

19) Dalarnas län 114 192, 20) Västernorrlands 113 240, 21) Jönköpings 112 907.

Det kostar pengar att utbilda sig.

I dag är studielåntagare skyldiga svenska staten 207 miljarder kronor och den genomsnittliga skulden för alla som tagit lån är omkring 134 000 kronor, visar siffror från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

"Skulderna har ökat i de flesta länen under det gångna året. Generellt sett är det storstadslänen som har de högsta skulderna", säger Boel Magnusson, chef för CSN:s inbetalningsavdelning i ett pressmeddelande.

Hon konstaterar också att skuldsättningen ökar, vilket främst anses bero på de höjningar som gjorts av lånedelen i studiemedlet på senare tid. CSN gör bedömningen att det är en ökning som håller i sig och som tros bli ännu tydligare de kommande åren.