Fakta: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Sahlgrenska universitetssjukhuset är norra Europas största sjukhus och har cirka 16 000 anställda. Sjukhuset har cirka 2 300 vårdplatser och i sommar satsar SU på att hålla öppet 75 procent av dem.

Källa: Sahlgrenska universitetssjukhuset

– Vi har vissa delar som vi skulle vilja få in mer folk till, men i det stora hela är vi relativt klara, säger Jerker Gussmo, HR-chef på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Han vill inte säga att de har "brist" på varken sjuksköterskor eller läkare, just det ordet vill han undvika men det finns en "rekryteringsproblematik" på Sahlgrenska.

– Vi vill inte låsa fast oss i de gamla bemanningsstrukturerna utan vi försöker se om vi kan hitta andra yrkeskategorier som kan utföra uppgifter som exempelvis sjuksköterskor traditionsenligt har gjort, säger Jerker Gussmo.

Sahlgrenska satsar på att kunna hålla 75 procent av vårdplatserna öppna i sommar, ett mål som Jerker Gussmo tror kommer att nås.

– Personalen på våra avdelningar har inom de flesta verksamheterna två semesterperioder och då kan man säga att när de går på semester så är hälften av vår personal kvar. Vi jobbar under samma period med att ha öppet 75 procent av vårdplatserna, så det är klart, det är en utmaning, säger han.