Fakta: Dör i lunginflammation

Symtomen på mers är hög feber, andningsproblem och, senare, lunginflammation. Även andra organ kan påverkas, som njurar. Patienterna dör ofta i svår lunginflammation och/eller njursvikt.

Eftersom sjukdomen orsakas av ett virus (och inte bakterier) hjälper inte antibiotika.

De allra flesta som hittills drabbats har haft andra sjukdomar. Dödligheten har beräknats till 38 procent, men denna siffra är av allt att döma för hög eftersom många som drabbas av lindrig sjukdom inte diagnostiseras.

Utbrottet av lungsjukdomen mers i Sydkorea förra året tvingade hela landet på knä. Offentliga byggnader stängde, turisterna svek och ekonomin gungade.

Utbrottet var över på knappt två månader, men 186 personer drabbades varav ett drygt 30-tal dog.

Efter att ha kartlagt händelseförloppet visar det sig nu att en så kallad superspridare på sjukhuset Samsung Medical Center låg bakom en stor del av utbrottet.

35-årig man

En superspridare är en person med förmåga att infektera oproportionerligt många, jämfört med andra med samma sjukdom.

Utbrottet började med att en 68-årig man (patient 1), som tidigare hade rest i Mellanöstern, blev sjuk och remitterades till Samsung Medical Center i Seoul den 17 maj. Mannen isolerades, men dessförinnan hade mannen besökt en rad andra sjukhus.

På ett av dessa sjukhus delade han rum med en 35-årig man (patient 14) som i ett senare skede också remitterades till Samsung Medical Center, fast utan någon misstanke om mers.

Och det var denna patient som låg bakom spridningen av mers på Samsung Medical Center, skriver forskare i Lancet.

Smittmaximerad

Totalt tror man att 1 576 personer exponerades för patient 14, varav 82 smittades.

Resultatet förvånar forskarna eftersom man tidigare trott att risken för dylika superspridare var låg för mers.

Varför just patient nummer 14 blev en superspridare vet inte forskarna, men de tror att tajming har en hel del med saken att göra. Att han var i kontakt med väldigt många andra när han var som mest smittsam.

"Andra faktorer (bakom utbrottet) är överfyllda väntrum, dålig ventilation, brist på isoleringsenheter samt dålig kommunikation och kunskap om patientflödena mellan sjukhusen.", säger David S Hui, professor vid The Chinese University of Hong Kong, i en skriftlig kommentar till Lancet.