Det finns bara tre levande individer kvar av den nordliga trubbnoshörningen, två honor och en hane. Alla tre börjar bli till åren, och en internationell grupp forskare vill nu försöka rädda arten med hjälp av modern reproduktionsteknik, rapporterar SR Vetenskapsradion.

Med hjälp av nedfrysta spermier, från både den kvarvarande hanen och redan döda djur, och ägg från de sista två honorna, vill forskarna rädda arten med konstgjord befruktning. För att det hela ska lyckas måste dock surrogatmammor från den närbesläktade södra trubbnoshörningen kallas in.

– De två honor som finns kvar är i för skröpligt tillstånd för att bära på de stora och tunga fostren, säger Allan Carlsson, expert på tropikfrågor vid Världsnaturfonden, till Vetenskapsradion.

Forskarna har också en reservplan om det skulle visa sig att de två sista honornas ägg inte går att använda. De vill då testa att skapa nya ägg och spermier utifrån stamceller och därifrån bygga upp en population.

– Det kommer att ta tid och kosta pengar, men det är värt varje öre, säger Allan Carlsson.