– Slår det här regnet och skördesäsongen också fel kommer norra Uganda att stå inför en fruktansvärd utmaning, säger Marcus Holmgren från Läkarmissisonen på plats i fattiga nordöstra Uganda.

Fakta: Svår torka i El Niños spår

49 miljoner människor i länder i södra Afrika kan komma att påverkas av den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño, enligt FN:s livsmedelsprogram WFP.

Torkan i Etiopien är den värsta på 50 år, varnar hjälporganisationen Oxfam i en rapport från tidigare i år. Torkan i Etiopien har pågått i omkring ett och ett halvt år och har bland annat gjort att hundratusentals boskapsdjur dött i östra delarna av landet. Undernäringen bland människor är "alarmerande" enligt Oxfam.

Hjälporganisationer har också larmat om att tre miljoner människor i Malawi saknar mat, efter att landet drabbats av den värsta torkan på ett årtionde.

Fakta: El Niño

Väderfenomenet El Niño innebär att ytvattnet värms upp i de östra delarna av tropiska Stilla havet. Då försvagas passadvindarna, eller ändrar riktning. Det varma ytvattnet förs österut, även molnsystem och regnväder följer med österut. Samtidigt trycks det kalla näringsrika vatten som normalt sett flyter upp längs Sydamerikas kust, ner av det varma näringsfattiga vattnet.

När molnsystemen förskjuts orsakar det torka i exempelvis Indonesien och Australien, det blir även varmt och torrt på delar av den afrikanska kontinenten.

I andra regioner ger El Niño kraftiga regn, bland annat över Stilla havet.

Källa: SMHI och amerikanska klimat och miljöorganet NOAA.

I städerna samlas människor utanför matställen och ber de som går in för att äta att dela med sig av maten om de inte äter upp allt.

– Man äter i bästa fall ett mål mat om dagen, det kan vara en skål majsgröt eller några skedar bönor. Det är inte mycket men det gör att man överlever, berättar Marcus Holmgren vid Läkarmissionen på telefon från Karamojaregionen.

Samtidigt berättar befolkningen i området för organisationens samarbetspartners att torkan redan skördat dödsoffer. Det talas om fem till tio personer, bland dem barn.

Tigger om mat

Det är nu alldeles för torrt för att odla durra och hirs. Istället går människor ut i skogen för att plocka bär, och försöker få in pengar för att köpa mat genom att samla ved och sälja, eller bära vatten till andra.

Tidigare har den traditionella försörjningen i området varit boskapsuppfödning, men bland annat oroligheter, boskapsstölder och att många djur dött på grund av de uteblivna regnen har gjort att många i stället börjat odla. Förra året varade regnperioden bara i en månad jämfört med de förväntade tre till fyra månaderna. Skörden torkade därför till stora delar bort och nu är situationen mycket ansträngd.

Spänd väntan

– Regnperioden, säsongen för att odla, borde börja nu under mars månad så folk är väldigt förväntansfulla och nervösa på samma gång. Slår det här regnet och skördesäsongen också fel kommer norra Uganda att stå inför en fruktansvärd utmaning, säger Marcus Holmgren.

Många saknar också utsäde – det man hade har man ofta ätit upp. Läkarmissionen förbereder nu för utdelning av matpaket till de mest utsatta. De kommer också att dela ut utsäde så att människor kan sätta i gång med sin odling när regnen kommer. Myndigheterna har delat ut en del mat, men långtifrån tillräckligt, och många människor känner sig bortglömda av regeringen, enligt Marcus Holmgren.

El Niño orsakar problem

Torkan väntas bli svår i stora delar av Afrika under året – FN har larmat om svältkatastrof i Etiopien och stora problem i hela södra Afrika.

– Effekterna av El Niño väntas bli de värsta på 15 år, säger Marcus Holmgren.

Väderfenomenet El Niño, som kopplas samman med växthuseffekten, orsakar översvämningar i vissa delar av världen och på andra ställen, som i delar av Afrika, svår torka.