– De finns överallt hela tiden och är väldigt betydelsefulla.

Ellen Larsson, svampexpert, om svampars ständiga närvaro i naturen.

Fakta: Svampens dag

Anordnas första söndagen i september i Sverige, Norge, Danmark.

Samordnare i Sverige är Svensk mykologisk förening, SMF.

Se lista över aktiviteter på http://svampar.se/svampensdag

Aktiviteterna arrangeras av både föreningar, studieförbund och på olika Naturum. Samordnare för dagen är Svensk mykologisk förening.

– Det här är något som vuxit fram på nordisk basis för att lyfta fram svamparnas betydelse, säger Ellen Larsson, ordförande i föreningen och förste museiintendent i mykologi vid Göteborgs universitet.

Sverige uppges ha över hundra bra matsvampar, men många plockare nöjer sig med kantareller och kanske karljohanssvamp. Den som ger sig ut på svampexkursion under söndagen, ihop med en kunnig guide, kan kanske bredda sig något framöver. Utan att för den skull ta några risker.

– Vi har ju alltid förgiftningsfall, varje år. Vi försöker lyfta fram det här och nå ut till nya gruppen i Sverige som inte är vana vid våra svampar, säger Ellen Larsson.

Poängen med Svampens dag är inte bara att prata matsvamp. Det handlar också om svampars betydelse i ekosystemen och hur deras underjordiska trådlika nätverk, så kallad mycel, gynnar växtligheten.

– Det är bara när svamparna bildar fruktkroppar som vi ser dem, men de finns överallt hela tiden och är väldigt betydelsefulla, säger Ellen Larsson.