Fakta: Vad händer nu?

Kommande nyckeldatum för EU, Turkiet och flyktingkrisen:

4 november: EU:s permanente ordförande Donald Tusk besöker Stockholm och diskuterar flyktingkrisen med statsminister Stefan Löfven.

5 november: EU-kommissionen väntas presentera sin årliga rapport om läget i de länder som strävar efter EU-medlemskap – med särskilt intresse på Turkiet.

9 november: EU-ländernas migrationsministrar möts för ett extrainsatt krismöte i Bryssel.

11–12 november: EU:s stats- och regeringschefer håller ett särskilt migrationstoppmöte på Malta med Afrikanska unionen.

15-16 november: G20-länderna håller toppmöte i Antalya i Turkiet.

Kriget i Syrien har inneburit rejäla utmaningar för grannlandet Turkiet. Men samtidigt har landet också fått en hållhake på EU som aldrig förr.

Sedan den huvudsakliga flyktingströmmen under sommaren flyttat österut – med Turkiet i stället för Libyen som främsta avseglingsort – så har antalet flyktingar in i EU mångdubblats och näst intill skapat panik vid gränser och mötesbord.

Stärkta av helgens parlamentsval kan president Recep Tayyip Erdogan och regeringspartiet AKP lugnt invänta EU:s svar på önskemålen om ökat pengastöd, intensivare medlemskapsförhandlingar och visumfrihet.

– Turkiet har lagt fram sina krav och vad som kan accepteras och kan nu luta sig ännu bekvämare tillbaka och vänta på att EU bestämmer sig, sade statsvetaren Sinan Ülgen vid tankesmedjan Carnegie i en telefonkonferens i måndags.

Svåra val

EU-kommissionen har lagt fram en omfattande handlingsplan för att med hjälp av Turkiet kunna få ned inflödet av flyktingar och migranter.

Manöverutrymmet är dock svårt. Om EU sätter hårt mot hårt och börjar mota bort de båtar som kommer från Turkiet till Grekland riskeras ett internationellt ramaskri. Går man å andra sidan Turkiet för mycket till mötes väntar också kritik, inte minst med tanke på de senaste årens allt svårare läge för opposition och massmedia och myndigheternas tuffa tag mot kurderna. Fortfarande finns också en stark opinion inom EU som absolut inte vill se Turkiet som ett framtida medlemsland.

Rapport på gång

Det känsliga läget har inverkat starkt på att EU-kommissionen ännu inte publicerat sin årliga rapport över läget i kandidatländerna. Ordvalet i kapitlet om Turkiet kommer sannolikt att få stor betydelse för de fortsatta förhandlingarna om flyktingkrisen.

Samtidigt kan EU i viss mån förlita sig på att sedan tidigare inbyggda kriterier i frågor om visum och medlemskap gör att tekniska beslut, snarare än politiska, avgör hur långt närmandet kan gå.

– Det finns hållpunkter, stationer som man får hålla sig till och uppfylla vissa saker. Så det känner jag en trygghet i, att det sköts inom de processerna. Och så får det fortsätta, sade statsminister Stefan Löfven i måndags.