Fakta: Malaria i Kongo-Kinshasa

Malaria är den vanligaste dödsorsaken i Kongo-Kinshasa där 21 miljoner har smittats sedan 2013. Efter Nigeria är det den högsta siffran i världen.

Under januari-april i år har 93 000 fall registrerats, nära fyra gånger så många som föregående år.

Läkare utan gränser uppger att man har remitterat 1 600 malariapatienter till sjukhus den senaste månaden då patienterna har varit i behov av intensivvård.

– Många personer dör och barnen är de första offren, säger Stephan Reynier de Montlaux, koordinator för Läkare utan gränsers arbete.

Landets regering har bett om hjälp från organisationen sedan fler än 93 000 malariafall har registrerats under januari–april i år, fyra gånger fler än under samma period 2015.

Av de 45 000 som Läkare utan gränser har behandlat den senaste månaden har också mer än 80 procent varit barn under 13 år.

– Föräldrarna kan inte betala för vården eller för att ta sig till sjukhuset. I stället återvänder man och låter barnen dö hemma. Det är ständigt återkommande. I en by hade man förlorat tio barn under en veckas tid, säger Stephan Reynier de Montlaux.

Läkare utan gränser bistår med medicin och även latriner och klormedel för att hålla de överfulla sjukhusen rena. Orsaken till det ökande antalet sjuka är okänt.

Kongo-Kinshasa som är ett världens fattigaste länder lider även av stora infrastrukturproblem. Malaria är den största dödsorsaken i landet där 21 miljoner har smittats sedan 2013.