Allvarliga vårdskador i samband med gynekologiska operationer ska spåras effektivare med en ny metod.

Enligt Mats Löfgren, överläkare i obstetrik och gynekologi på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, uppstår sannolikt tio gånger fler gynekologiska vårdskador än vad som identifieras och utreds.

"Vi behöver identifiera och utreda många fler, helst alla", säger han i ett pressmeddelande.

Mellan tre och fyra procent av alla kvinnor som genom går gynekologisk kirurgi får allvarliga komplikationer, exempelvis skadad urinledare, infektioner, blodpropp eller stora blödningar.