Väderfenomenet El Niño väntas leda till svåra översvämningar på Yangtzefloden i Kina senare i år, enligt statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Det ökar risken för dödsfall och skador på egendom och grödor längs landets längsta vattenväg.

Vissa biflöden har redan börjat bli översvämmade. Nu behöver provinser och städer längs floden göra beredskapsplaner, manar guvernören för Hubeiprovinsen i centrala Kina.

Kina drabbas ofta av naturkatastrofer, i synnerhet av översvämningar och jordbävningar som krävt miljontals liv under århundradenas lopp.